• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
The Training of “VRU Research Incubation Development for Research Funds

The Training of “VRU Research Incubation Development for Research Funds

On May the 3rd, 2022 Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over to the training “VRU Research Incubation Development for Research Funds” with Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Vice President, other teachers, and related university staff.

The training was held in the lounge number 2, 3rd floor of the 100th year building.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th