• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
The President Over The 1st Research and  Creativity Funds of 2022

The President Over The 1st Research and Creativity Funds of 2022

On January the 12th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the managers of the 1st Research and Creativity Funds of 2022 meeting, with the following Vice Presidents of VRU: Assoc. Prof. Sasinan Setthawatbodee, Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Mr. Chai Meenorngwar, other related university managers and staff, together joined in the meeting.

The meeting was held in the university council meeting room, 3rd floor of the 100th year building.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th