• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
The Entrepreneurs Development To Increase The Values of The Local Products In Next Normal Era

The Entrepreneurs Development To Increase The Values of The Local Products In Next Normal Era

On January the 28th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the training “The Entrepreneurs Development to Increase Values of the Local Products in Next Normal Era” under the Social Engineer project, to share experiences, knowledge, discuss about the digitalized marketing, and to adapt for the coming “Next Normal Era”, with Dr. Thaneth Sirikit, the marketing specialist.

The training was held online via Zoom Meeting.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th