• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
PITCHING CONCEPT IDEA

PITCHING CONCEPT IDEA

ขอเชิญสร้างทีมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Pitching โมเดลนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาชุมชน โดยลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมผ่านคิวอาร์โค้ด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th