• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2565

ข่าวรับสมัครงาน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (คนงานสิ่งแวดล้อม) สังกัดงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วม อบรมการใช้งานระบบกองทุนแบบดิจิทัล DSL วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์“ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่”

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เสนอยื่น ซองประมูล

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

“การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565”

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่6/2565

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th