• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง”

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้เป็นประธานการในการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2564 โดยมีพิธีตักบาตรทางเรือ “รับอรุณรุ่ง” โดยในช่วงเช้า ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ หลังจากนั้น จึงได้ นิมนต์พระสงฆ์ ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยได้จัดงาน ณ บริเวณเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th