• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Entrepreneurial Competency Enhancement Program (Startup) In The Next Normal Era

Entrepreneurial Competency Enhancement Program (Startup) In The Next Normal Era

On April the 4th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the opening of Entrepreneurial Competency Enhancement Program (STARTUP) (“Intellectual Armed to become a STARTUP in the Next Normal Era”) with Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Vice President, Asst. Prof. Piya Sanguansin, Vice President, joined the opening of this program, held online via Zoom Meeting.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th