• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

The VRU’s International Relations Division Meets With HR And Manager of EVA Airways

On September the 29th, 2022, The International Relations Division by Dr. Rojjanant Songyoo, Assistant to the President, with Dr. Wang Tiansong, Assistant to the Dean of the college of Innovative Management, having the meeting with the Managing Director and HR manager of EVA Airways Corporation to discuss about the MOU corporation between Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage […]

The 5th Senior University Council Committee Meeting

On September the 21st, 2022, Asst. Prof. Dr. Jesada Kwamkhunkoei, Vice President, joined the 5th senior university council committee meeting about the university’s budget and finance of 2022 by having Prof. Dr. Direk Pattamasiriwat, as the leader of this meeting. The meeting was held in Petchaborihan meeting room, 3rd floor of the 100th year building, Valaya Alongkorn Rajabhat University under […]

The 11th Academic Conference and Exhibition “Thai Resource: 30 Years of Benefits to Thai citizen”

On September the 19th, 2022, Assoc. Prof. Dr. Narumol Thananta, Vice President, attended the 11th academic conference and exhibition “Thai Resource: 30 Years of benefits to Thai citizen” which is held between the 19th to 24th of September, 2022. There were also some activities such as academic conference, botanical garden showcase, the king’s philosophy to the living showcase, southern folk […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th