• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Entrepreneurs Development To Increase The Values of The Local Products In Next Normal Era

On January the 28th, 2022, Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over the training “The Entrepreneurs Development to Increase Values of the Local Products in Next Normal Era” under the Social Engineer project, to share experiences, knowledge, discuss about the digitalized marketing, and to adapt for the coming “Next Normal Era”, with Dr. Thaneth Sirikit, the marketing specialist. The […]

The Training of “VRU Research Incubation Development for Research Funds

On May the 3rd, 2022 Asst. Prof. Dr. Supot Saikaew, President, presided over to the training “VRU Research Incubation Development for Research Funds” with Assoc. Prof. Dr. Narumol Thanananta, Vice President, other teachers, and related university staff. The training was held in the lounge number 2, 3rd floor of the 100th year building.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th