• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน้าแรก

VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
พระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร.
อ่านรายละเอียด
หลักสูตรและสาขา
เลือกดูการเปิดรับสมัครเรียนแต่ละหลักสูตรและรายวิชาของผู้เรียน.
อ่านรายละเอียด
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา
เลือกดูการเปิดรับสมัครเรียนแต่ละหลักสูตรและรายวิชาของผู้เรียน.
อ่านรายละเอียด
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
อ่านรายละเอียด
news and events
VRU

ข่าวและกิจกรรม

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

General category
VRU

หมวดหมู่ทั่วไป

การบริหาร
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย, วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
รายละเอียด
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด
วิดิทัศน์มหาวิทยาลัย
แนะนำวิดิทัศน์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด
Menu for faculty/staff and students
VRU

เมนูสำหรับ คณาจารย์/บุคลากรและนักศึกษา

คณาจารย์/บุคลากร
ระเบียบ/ข้อบังคับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
นักศึกษา
ข้อมูลทั่วไป/ระเบียบ สำหรับนักศึกษา
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
อ่านรายละเอียด
Uni Learning
ศูนย์การเรียนรู้ สู่การสร้างธุรกิจ
อ่านรายละเอียด
วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว
อ่านรายละเอียด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
VRU Dormitory
หอพักสีเขียว ร่มรื่น เงียบ สงบ
อ่านรายละเอียด
Valaya Hut
ชวนมานั่งคาเฟ่ ชมธรรมชาติ นอนพักริมบึงบัว
อ่านรายละเอียด
ทุนการศึกษา
สนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
อ่านรายละเอียด
แบบประเมิน
แบบประเมินสายวิชาการ/สายสนับสนุน
อ่านรายละเอียด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ประมูลและอื่นๆ
อ่านรายละเอียด
ร้องทุกข์
ถาม-ตอบ
สายตรง
อธิการบดี
อ่านรายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th