• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลผู้บริหาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วาระการประชุม
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สุขเกษียณ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว (กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป)

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว (กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป)

ข่าวรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (รอบ ๗)ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ขั้นตอนการขอเอกสารออนไลน์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การลงนามบันทึกความเข้าใจ “MOU” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กองทัพอากาศ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 9/2565

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ขับรถตู้) สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (คนงานสิ่งแวดล้อม) สังกัดงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th