• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
 • saraban@vru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังข่าวมหาวิทยาลัย
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลผู้บริหาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วาระการประชุม
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • หัวข้อข่าวทั้งหมด
 • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมหว่านข้าว “ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ”เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประกวดชุดนวัตกรรม Teacher Tool Kits (TTK)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Teacher Tool Kits Innovational Workshop Contest : TTK

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ประกอบการร้านค้า
บริเวณภายในศูนย์อาหาร จำนวน ๑๒ ร้าน และจำนวน ๒ ซุ้ม

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th