• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมสนุกกิจกรรม “เจ้าฟ้าวิชาการไลฟ์”

ขอเชิญร่วมสนุกกิจกรรม “เจ้าฟ้าวิชาการไลฟ์”

เล่นเกมตอบคำถามเปิดแผ่นป้ายทายภาพปริศนาจำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

Join Zoom Meeting

https://bit.ly/34INvnI

Meeting ID : 926 8057 1182

Passcode : 333564

facebook : สสว. มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th