• 0-2529-0674-7 โทรสาร 0-2529-2580
  • saraban@vru.ac.th
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
VRU

90 ปี วไลยอลงกรณ์ฯ

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม
นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
พระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร.
อ่านรายละเอียด
หลักสูตรและสาขา
เลือกดูการเปิดรับสมัครเรียนแต่ละหลักสูตรและรายวิชาของผู้เรียน.
อ่านรายละเอียด
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา
เลือกดูการเปิดรับสมัครเรียนแต่ละหลักสูตรและรายวิชาของผู้เรียน.
อ่านรายละเอียด
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
อ่านรายละเอียด
news and events
VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
News-vru

กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น ประเภทโครงการวุฒิบัตร หัวข้อจานโปรดคุณกำหนดได้ (Your Plate Change Your Life) เพื่อรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องโภชนาการและการก าหนดอาหาร โภชนากรในโรงพยาบาล หรือผู้ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ

Faculty and College
VRU

คณะและวิทยาลัย

Faculty and College
VRU

สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/งาน

research and journals
VRU

การวิจัยและวารสาร

electronic document
VRU

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ผลงานวิชาการ
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย
สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย
Play Video

The Seed VRU ตอน ครูตาบอด

Play Video

The Seed VRU ตอน ครูนวัตกร

Play Video

The Seed VRU ตอน ผู้ประกอบการ

General category
VRU

หมวดหมู่ทั่วไป

การบริหาร
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย, วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
รายละเอียด
วาระการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย, คณะกรรมการสภาวิชาการม, คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.)
รายละเอียด
วิดิทัศน์มหาวิทยาลัย
แนะนำวิดิทัศน์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด
Menu for faculty/staff and students
VRU

เมนูสำหรับ คณาจารย์/บุคลากรและนักศึกษา

คณาจารย์/บุคลากร
ระเบียบ/ข้อบังคับ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
นักศึกษา
ข้อมูลทั่วไป/ระเบียบ สำหรับนักศึกษา
Services and other information
VRU

บริการและข้อมูลอื่นๆ

ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
อ่านรายละเอียด
Uni Learning
ศูนย์การเรียนรู้ สู่การสร้างธุรกิจ
อ่านรายละเอียด
วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว
อ่านรายละเอียด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อภายในมหาวิทยาลัย
อ่านรายละเอียด
VRU Dormitory
หอพักสีเขียว ร่มรื่น เงียบ สงบ
อ่านรายละเอียด
Valaya Hut
ชวนมานั่งคาเฟ่ ชมธรรมชาติ นอนพักริมบึงบัว
อ่านรายละเอียด
ทุนการศึกษา
สนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
อ่านรายละเอียด
แบบประเมิน
แบบประเมินสายวิชาการ/สายสนับสนุน
อ่านรายละเอียด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/ประมูลและอื่นๆ
อ่านรายละเอียด
Complaint Channel
VRU

ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องทุกข์ทั่วไป
ถาม-ตอบ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เข้าเว็บไซต์
ร้องเรียนทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
มรภ.วไลยอลงกรณ์
เข้าสู่ Facebook
LINE ID:
HOTLINE_VRU
ติดต่อผ่านช่องทาง line ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
อ่านรายละเอียด
สายตรง
อธิการบดี
โทร
คู่มือการปฏิบัติงาน
รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดู PDF
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ดู PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th​